Ví dụ: 79A12345

Cập nhật: Thứ Sáu, 22/03/24 10:49 Sáng

Tăng cường phối hợp truyền thông chính sách pháp luật giữa Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin và Truyền thông

Thanh Trúc

Chiều 12/3, tại trụ sở Bộ Tư pháp đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) và Cục Báo chí, Cục Thông tin đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông).

Tăng cường phối hợp truyền thông chính sách pháp luật giữa Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin và Truyền thông- Ảnh 1.
Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật Lê Vệ Quốc và Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc ký kết Chương trình phối hợp – Ảnh: VGP/LS

Rà soát văn bản QPPL cần khẩn trương, hiệu quả, kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Việc ký kết sẽ đánh dấu bước phát triển mới trong công tác phối hợp giữa các đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị cũng như của hai Bộ, ngành.

Đến dự và chứng kiến Lễ ký kết Chương trình phối hợp có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm. Tham dự buổi Lễ còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tại buổi Lễ, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Cục Báo chí đã thống nhất nội dung phối hợp công tác giai đoạn 2024-2027, tập trung vào các hoạt động như tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch về truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) gắn với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi đơn vị.

Chỉ đạo các cơ quan báo chí tham gia thực hiện truyền thông chính sách, PBGDPL, thông tin về hoạt động PBGDPL với những nội dung: Phổ biến, truyền thông về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; quan điểm, chủ trương, chính sách trong các văn bản pháp luật mới ban hành; thành tựu trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp của Việt Nam.

Đẩy mạnh truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội, nhất là những vấn đề khó, nhạy cảm, có ý kiến khác nhau trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027”; những quy định liên quan đến các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận thuộc phạm vi quản lý nhà nước của hai đơn vị; Kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp từ trung ương đến địa phương.

Đồng thời, thông tin chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện công tác PBGDPL, truyền thông chính sách pháp luật; Giáo dục, vận động người dân xây dựng ý thức tìm hiểu pháp luật và chấp hành pháp luật; thông tin, phản ánh tình hình dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân đối với các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của hai đơn vị; gương người tốt, việc tốt; các điển hình tiên tiến trong xây dựng, thi hành pháp luật, truyền thông chính sách, PBGDPL; giới thiệu, phổ biến rộng rãi các mô hình PBGDPL mới có hiệu quả và thiết thực; các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các nhiệm vụ chính trị, pháp lý khác; định hướng thông tin tuyên truyền, xử lý những dấu hiệu khủng hoảng truyền thông chính sách.

Tại ngoại nuôi con nhỏ “nữ quái” lừa đảo tiền tỉ

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ truyền thông chính sách, pháp luật theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách gắn với việc triển khai có hiệu quả Quyết định số 407/QĐ-TTg.

Tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu kỹ năng, nghiệp vụ về truyền thông chính sách, PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật trung ương, công chức pháp chế các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý thông tin, báo chí ở trung ương.

Triển khai cung cấp, chia sẻ thông tin phổ biến, truyền thông chính sách pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia; thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, truyền thông chính sách pháp luật.

Phối hợp cung cấp, chia sẻ thông tin về tin, bài truyền thông chính sách pháp luật, PBGDPL được báo chí đăng nhằm kịp thời nắm bắt, tham mưu nội dung cần triển khai bảo đảm hiệu quả, chất lượng.

Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả phối hợp trên cơ sở Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hằng năm; nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phối hợp của hai bên.

Cũng tại buổi Lễ, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Cục Thông tin đối ngoại đã thống nhất nội dung phối hợp giai đoạn 2024-2028, tập trung vào các hoạt động gồm: phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại trong triển khai Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (ICCPR), Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (CAT), pháp luật Việt Nam về hai lĩnh vực này cho các bộ, ngành, địa phương.

Phối hợp tổ chức các hội nghị tập huấn về nội dung Công ước ICCPR và Công ước CAT; pháp luật Việt Nam về hai lĩnh vực này cho các cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại ở trung ương và địa phương; kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại ở trung ương và địa phương; pháp luật về quyền con người cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; các khóa đào tạo trực tuyến mở, đại trà (MOOCs) các Công ước quốc tế về quyền con người; chính sách, pháp luật của Việt Nam về quyền con người… cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, lực lượng làm công tác truyền thông.

Phối hợp truyền thông về Công ước ICCPR, Công ước CAT và thành tựu của Việt Nam. Trao đổi tin, bài, dữ liệu truyền thông để đăng tải trên các nền tảng truyền thông của Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật quốc gia và Cổng thông tin đối ngoại quốc gia Vietnam.vn. Phối hợp truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội cho các đối tượng làm công tác thông tin đối ngoại ở trong và ngoài nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh tới ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 407, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ đồng thời khẳng định công tác truyền thông chính sách đi trước, đón đầu sẽ tạo được sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân. Với vai trò quản lý nhà nước về báo chí, chuyển đổi số.

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định, việc nắm bắt chủ trương, hoạch định chính sách, lấy ý kiến nhân dân, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thực thi pháp luật thuộc phạm vi quản lý đều là các khâu vô cùng quan trọng. Để mỗi khâu đạt hiệu quả thì việc truyền thông chính sách để tạo đồng thuận cũng như góp ý, phản biện trong quá trình xây dựng chính sách là rất cần thiết, nhất là trong bối cảnh nguồn lực hạn chế thì việc phối hợp giữa các đơn vị của 2 Bộ là giải pháp tối ưu nhất để các đơn vị triển khai tốt thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan.

TPHCM: Cấm xe một số tuyến đường phục vụ giải marathon

Tăng cường phối hợp truyền thông chính sách pháp luật giữa Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin và Truyền thông- Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại Lễ ký kết – Ảnh: VGP/LS

Đánh giá cao đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cũng nhấn mạnh công tác truyền thông chính sách là một trong những nhiệm vụ được Chính phủ hết sức quan tâm, điều này đã được thể hiện rõ tại Nghị quyết Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Trong đó xác định rõ giải pháp về tăng cường công tác truyền thông chính sách, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Thứ trưởng đánh giá nội dung chương trình, mục đích ký kết hết sức thiết thực, trên cơ sở đó các cơ quan sẽ có nhiều giải pháp tham mưu Chính phủ, Hội đồng PBGDPL trung ương để nâng cao chất lượng công tác PBGDPL, truyền thông chính sách theo phương châm thực chất, hiệu quả, bám sát yêu cầu của Ban Bí thư tại Kết luận số 80 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32, Quyết định 407 và Chỉ thị số 07. Thứ trưởng tin tưởng thông qua các nội dung phối hợp sẽ góp phần thúc đẩy các đơn vị thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của ngành mình.

Tại buổi Lễ, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật Lê Vệ Quốc và Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc cùng Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại Phạm Anh Tuấn đã ký kết các Chương trình phối hợp công tác.

Lê Sơn

 

Nguồn: Báo điện tử Chính phủ

Vui Lòng đánh giá

Website : Tra cứu phạt nguội 24h

Xem Mức Phạt nguội mới nhất : tại đây

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM

Hà Nội xử lý loạt xe tự chế gây mất ATGT

18/01/24 10:23 Sáng

Những ngày cận kề Tết, lượng hàng hoá vận chuyển gia tăng khiến tần suất hoạt động của xe tự chế trên các tuyến đường Hà...

Ngày Tết CSGT sẽ tập trung xử phạt những lỗi vi phạm nào?

10/01/24 4:54 Chiều

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và trật tự...

Thanh Hoá “phạt nguội” qua camera dịp Tết 2024

09/01/24 3:38 Chiều

Từ nay đến thời Tết Nguyên đán Giáp Thìn, lực lượng Cảnh sát Giao thông Thanh Hoá tiếp tục tăng cường theo dõi, giám sát thông...

Đắk Lắk: Xử phạt 7 người “chỉ điểm” chốt CSGT

08/01/24 4:01 Chiều

Ngày 8/1, Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk xử lý 7 trường hợp và vô hiệu hóa 2 nhóm Zalo thường xuyên thu thập...

Tại ngoại nuôi con nhỏ “nữ quái” lừa đảo tiền tỉ

06/01/24 9:46 Sáng

Nhiều đối tượng lợi dụng tại ngoại vì có bầu hay nuôi cn nhỏ tiếp tục phạm tội. Từng bị tuyên phạt tù về tội lừa...

Những trường hợp bắt buộc thi lại Giấy phép lái xe

05/01/24 2:00 Chiều

Theo quy định, từ năm 2024 sẽ có những trường hợp bắt buộc phải thi lại Giấy phép lái xe. Trường hợp nào? Mời quí vị...

Vi phạm nồng độ cồn, dương tính với ma túy, tông CSGT

05/01/24 10:04 Sáng

Lao xe máy trúng một thiếu tá CSGT, Vũ Mạnh Dũng bị công an giữ lại và phát hiện vi phạm nồng độ cồn, dương tính...

Trốn khám nghĩa vụ quân sự, 5 thanh niên bị xử phạt

03/01/24 9:19 Sáng

Ngày 2/1, ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) đã ký các quyết định xử phạt hành chính 150 triệu...

3 ngày nghỉ Tết Dương lịch gần 8.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn

02/01/24 10:15 Sáng

Một con số ai xem qua cũng sốc: Theo thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng...

CSGT được phép hóa trang xử lý vi phạm nồng độ cồn

02/01/24 9:23 Sáng

Nhiều người thắc mắc khi thấy lực lượng CSGT triển khai phương án hóa trang kết hợp công khai xử lý tài xế vi phạm nồng...

Để cán bộ vi phạm nồng độ cồn, lãnh đạo bị kiểm điểm

29/12/23 3:30 Chiều

Mới đây, Sở Nội vụ có văn bản đề nghị Công an TP.HCM cung cấp danh sách cán bộ vi phạm nồng độ cồn khi tham...

Sợ quá tải, người dân Hà Nội gấp rút đưa ô tô đi đăng kiểm

22/12/23 2:49 Chiều

Dịp cuối năm, người dân lo sợ nhiều trung tâm đăng kiểm trong tình trạng quá tải, cùng với đó là tâm lý lo ngại khó...

Công an TPHCM: Yêu cầu tiệm sửa xe cam kết không rải đinh

21/12/23 4:56 Chiều

Theo đó, lực lượng CSGT TP.HCM vận động các tiệm sửa xe dọc quốc lộ 1 (quận Bình Tân, TPHCM) cam kết không rải đinh, vật...

Tra cứu đăng kiểm bằng biển số xe

21/12/23 3:36 Chiều

Bạn đang cần tra cứu biển số xe ô tô, xe máy để kiểm tra xem các thông tin của chiếc xe cũng như thông tin của chủ...

Vi phạm giao thông bao lâu tra cứu phạt nguội có kết quả?

21/12/23 10:30 Sáng

Rất nhiều người thắc mắc với hàng loạt câu hỏi: Thời gian thông báo phạt nguội là bao lâu? Vi phạm giao thông bao lâu thì...

Hải Phòng: Phạt nguội tài xế quay đầu trên cầu

21/12/23 8:31 Sáng

Mới đây, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Kiến An (Hải Phòng) vừa xử phạt nguội một nam tài xế vì có...

Người đàn ông chặn đầu xe biển xanh trên phố Hà Nội

20/12/23 10:05 Sáng

Đại diện Phòng CSGT TP Hà Nội cho biết, cơ quan này đang chỉ đạo đội quản lý địa bàn xác minh, làm rõ clip người...

Mức xử phạt cản đường xe ưu tiên mới nhất

20/12/23 9:51 Sáng

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip được cho là trường hợp cản đường xe ưu tiên. Vậy tình huống này sẽ bị...

Bắc Ninh triển khai thêm 11 điểm phạt nguội

18/12/23 10:32 Sáng

Vừa qua, tỉnh Bắc Ninh mới lắp đặt thêm 3 điểm phạt nguội vi phạm giao thông và dự kiến sẽ lắp đặt thêm 11 điểm...

TP.Phan Thiết: Công an ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết 2024

15/12/23 3:55 Chiều

Sáng nay 15/12, lực lượng Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) tổ chức ra quân, trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn, trật tự trước,...

Vi phạm nồng độ cồn có thể nộp phạt trả góp?

15/12/23 2:08 Chiều

Có thể nói, hiện nay mức xử lý vi phạm nồng độ cồn khá cao. Song, chỉ có duy nhất một trường hợp vi phạm có...

Mạo danh cán bộ lừa tư vấn dịch vụ gia hạn đăng kiểm

15/12/23 1:37 Chiều

Cục Đăng kiểm cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ đăng kiểm tư vấn dịch vụ gia hạn đăng kiểm tại nhà và khuyến cáo...

Quảng Trị tiến hành phạt nguội từ ngày 15/12

15/12/23 10:26 Sáng

Từ 15/12, Quảng Trị đưa hệ thống giám sát trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh vào hoạt động, xử phạt nguội...

Bắt băng nhóm chuốc rượu, hiếp dâm thiếu nữ

13/12/23 4:33 Chiều

Sau khi rủ một thiếu nữ quê Thanh Hoá đến quán uống rượu mừng sinh nhật, nhóm thanh thiếu niên nảy sinh ý đồ cho nạn...

Cao tốc Vân Đồn – Móng Cái được giám sát chặt chẽ bởi 66 camera

11/12/23 10:03 Sáng

Tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái được khởi công từ tháng 9/2015 và hoàn thành vào 31/1/2019, sử dụng hệ thống điều khiển giao...

CSGT Bắc Giang xử phạt gần 200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

07/12/23 4:36 Chiều

 Chỉ trong 1 ngày, lực lượng CSGT Bắc Giang đã kiểm tra, xử phạt 238 trường hợp vi phạm TTATGT, gồm 190 trường hợp vi phạm...

Qui định xử phạt ép rượu bia người khác

07/12/23 10:45 Sáng

Trong các buổi tiệc, liên hoan nhất la dịp lễ  Tết, nhiều người vẫn có thói quen ép người khác uống rượu bia đến mức mất...

Đề xuất 6 trường hợp nổ súng không cần cảnh báo

06/12/23 2:23 Chiều

Bộ Công an vừa đề xuất quy định về 6 trường hợp người thi hành nhiệm vụ độc lập được nổ súng vào đối tượng mà...

Điều khiển xe máy dưới 50cc có cần phải có giấy phép lái xe không?

06/12/23 10:18 Sáng

Giấy phép lái xe hay còn được gọi với cái tên thông dụng là bằng lái xe là một loại chứng chỉ do cơ quan nhà...

Vị trí lắp camera phạt nguội tỉnh Bến Tre

05/12/23 4:06 Chiều

Hiện các lực lượng chức năng tỉnh Bến Tre đang tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm...

Cảnh giác “say muộn” “say nguội” 1-2 ngày sau mới say

04/12/23 10:26 Sáng

Hiện tượng không ít người nổi danh tửu lượng cao uống bia rượu rất cao, uống nhiều nhưng không hề có biểu hiện say vào thời...

Kiểm tra nồng độ cồn một công an Hải Dương bị đánh nhập viện

02/12/23 10:58 Sáng

Tình trạng tấn công CSGT, công an làm nhiệm vụ xảy ra ngày càng nhiều. Vụ việc mới nhất vừa xảy ra tại Hải Dương. Sau...

Qui định xử phạt đỗ xe trước cửa nhà người khác mới nhất

01/12/23 2:06 Chiều

Văn hóa đỗ xe là câu chuyện không còn mới nhưng vẫn luôn gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng, với các ý kiến thường chia...

420 doanh nghiệp nợ BHXH bị xử lý ở Bình Dương

30/11/23 2:56 Chiều

Ngành chức năng tỉnh Bình Dương đã mời làm việc đối với 420 doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH) của 9.700 người lao động....

Áp dụng thành công sáng kiến bỏ đèn đỏ giảm ùn tắc tại Hà Nội

27/11/23 4:55 Chiều

Sáng kiến bỏ đèn đỏ và tổ chức phân luồng lại giao thông đường bộ đạt giải nhất ý tưởng sáng kiến An toàn giao thông Việt...

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi người tâm thần gây án

27/11/23 9:57 Sáng

Hiện nay, có rất nhiều vụ án nghiêm trọng diễn ra, nhưng khi kiểm tra thì người phạm tội lại có hồ sơ chuẩn đoán bị...

Mức xử phạt gây tai nạn giao thông bỏ trốn

23/11/23 12:07 Chiều

Thời gian qua xảy ra rất nhiều vụ sau khi  gây ra tai nạn giao thông, người gây tai nạn bỏ trốn như vụ việc cháu...

Tra cứu phạt nguội giao thông, hướng dẫn đầy đủ và chi tiết

22/11/23 1:54 Chiều

Việc tra cứu phạt nguội là quyền và nghĩa vụ của chủ phương tiện. Chủ phương tiện có thể tra cứu phạt nguội để nắm được...

Mức phạt ôtô, xe máy khi đi vào đường cấm mới nhất

09/11/23 11:26 Sáng

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP ban hành ngày 30.12.2019, lỗi đi vào đường cấm sẽ bị mức xử phạt từ 200.000 - 2.000.000 đồng (tùy vào loại...

Quảng Trị: Người dân được kêu gọi cung cấp thông tin vi phạm phạt nguội

08/11/23 4:29 Chiều

Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Trị cho biết đang tiến hành kêu gọi người dân cung cấp video, hình ảnh, thông tin vi phạm giao...

Mức xử phạt ô tô không trang bị bình chữa cháy

06/11/23 4:45 Chiều

Bình chữa cháy, còn được gọi là bình chữa cháy di động, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và bảo vệ...

Sẽ ghi hình xử phạt nguội xe quá tải trọng

30/10/23 4:43 Chiều

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố; các cục quản lý đường bộ sử dụng thiết...

Báo chốt cảnh sát là hành vi vô tình tiếp tay cho tội phạm?

26/10/23 11:44 Sáng

Khi lực lượng công an mở các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn, trấn áp tội phạm đường...

Danh sách phương tiện vi phạm an toàn giao thông từ ngày 15/10 – 18/10 tại TP.Bắc Giang

26/10/23 10:52 Sáng

Từ ngày 15/10 đến 18/10, Công an TP Bắc Giang qua camera giám sát giao thông đã xử phạt 107 trường hợp vi phạm an toàn...

Ngọc Trinh vướng vòng lao lý vì những màn trổ tài trên xe máy

24/10/23 9:58 Sáng

Gần đây, trên mạng xã hội, Ngọc Trinh đã đăng những hình ảnh biểu diễn với các động tác nguy hiểm trên mô tô. Ở trên...

Từ 10/2023: Những trường hợp bắt buộc phải đi đổi Giấy đăng ký xe máy

18/10/23 2:51 Chiều

Theo quy định, những trường hợp dưới đây cần phải đi đổi Giấy đăng ký xe kể từ  tháng 10/2023 theo chỉ thị của Thông tư...

Các điểm lắp camera phạt nguội Bắc Giang mà bạn nên biết

16/10/23 3:57 Chiều

Trên địa bàn TP Bắc Giang hiện đang có gần 200 camera giám sát giao thông và an ninh trật tự được lắp đặt tại các...

Những điều cơ bản về đèn tín hiệu giao thông

10/10/23 4:32 Chiều

Những hiểu biết cơ bản về đèn tín hiệu giao thông được áp dụng ba loại màu tín hiệu: Xanh, vàng và đỏ. - Tín hiệu...

Từ nay Ô tô, xe máy khó trốn phạt nguội vi phạm giao thông, vì sao?

08/10/23 10:17 Sáng

Thống kê từ lực lượng CSGT các địa phương cho thấy, hiệu quả xử phạt nguội, nhất là với xe máy chỉ đạt khoảng trên dưới...

Long An: Lắp đặt hàng trăm camera hỗ trợ phạt nguội giao thông

07/10/23 10:59 Sáng

Trước tình hình giao thông diễn biến phức tạp, Công an TP Tân An, Long An vừa đưa vào vận hành, sử dụng và khai thác...

Vi phạm “phạt nguội”bao lâu tra cứu có kết quả?

02/10/23 12:11 Chiều

Hiện nay cơ quan chức năng nhiều tỉnh thành nhất là tại các TP lớn trên cả nước đang quyết liệt tăng cường “phạt nguội” để...

Bí kíp xem ô tô xe máy “dính” phạt nguội nhanh và chuẩn xác nhất

29/09/23 9:41 Sáng

Không ít tài xế chưa hiểu rõ phạt nguội là gì và cách tra cứu phạt nguội ô tô xe máy như thế nào.  Đừng lo,...

Xe máy cũng có thể bị ghi hình “phạt nguội”

28/09/23 2:40 Chiều

Không chỉ ô tô mà xe máy vi phạm giao thông cũng có thể bị CSGT TP.HCM ghi hình hoặc trích xuất camera trên đường phố...

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu tăng cường “phạt nguội”

27/09/23 5:03 Chiều

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để thu thập dữ liệu và phạt nguội vi phạm...

xe oto mercedexTRA CỨU
PHẠT NGUỘI